Booking za apartmane Booking za jahte Booking za hotele Booking za kampove Booking za vile

Online booking - rezervacijski sustav za turističke objekte

korak 1

Korak 1 provjera raspoloživosti ...pogledaj demo

korak 2

Korak 2 raspoloživost ...pogledaj demo

korak 3

Korak 3 cijene i usluge ...pogledaj demo

korak 4

Korak 4 podaci o korisniku ...pogledaj demo

korak 5

Korak 5 potvrda registracije ...pogledaj demo

  • Korak 1 provjera raspoloživosti
  • Korak 2 raspoloživost
  • Korak 3 cijene i usluge
  • Korak 4 podaci o korisniku
  • Korak 5 potvrda registracije

Zašto vlastiti booking???

On-line tržište vrlo brzo raste i nije ga više moguće zanemarivati, tim više što najnovija istraživanja ukazuju na činjenicu da gosti u 70 % slučajeva koriste direktni booking sa web stranica HOTELA.

Tendencija je da u sljedećih 5-6 godina on-line naručivanje i plaćanje potpuno zamijeniti dosadašnje klasične načine (telefon, tefeax), kako prema krajnjim korisnicima, tako i prema agencijama. Stoga smatramo da vam naš On-line booking iz više razloga garantira direktnu financijsku korist.

pročitaj više